Maastrichti kriteeriumid

Muudetud: 11.05.2011

Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) täisliikmeks saamiseks ja euroalaga liitumiseks peavad ühisraha mittekasutavad Euroopa Liidu riigid osalema vähemalt kaks aastat vahetuskursimehhanismis ERM2. Samuti peavad nad viima oma majandusnäitajad vastavusse riigirahanduse jätkusuutlikkust, hinnatasemete ühtlustumist ja vahetuskursi stabiilsust hindavate Maastrichti nominaalsete konvergentsikriteeriumidega.

Maastrichti kriteeriumid

•        Riigi rahandus. Valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKPst. Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKPst või lähenema sellele mõõduka kiirusega.

•        Vahetuskurss. Riik peab vähemalt kaks aastat osalema vahetuskursimehhanismis ERM2s ja hoidma oma vääringu vahetuskursi euro suhtes stabiilsena.

•        Hinnastabiilsus.Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi keskmist inflatsioonimäära rohkem kui 1,5 protsendipunkti võrra.

•        Intressimäärad. Riigi pikaajaline intressimäär ei tohi ületada hinnastabiilsuse mõttes kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi keskmist intressimäära rohkem kui 2 protsendipunkti võrra.

•        Õiguslik lähenemine. Hinnatakse keskpanga iseseisvust ja lõimumist eurosüsteemiga.

Lisaks nendele kriteeriumidele võtavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank euroalaga liituda sooviva riigi hindamisel arvesse turgude lõimumist, maksebilansi seisundit ja arengut ning tööjõu erikulude ja muude hinnaindeksite arengut. Riigirahanduse stabiilsuse ehk eelarvepuudujäägi ja võlakriteeriume peab liikmesriik täitma ka pärast majandus- ja rahaliidu täisliikmeks saamist.