Euroala riikide õigused ja kohustused (majandus- ja eelarvepoliitika)

Muudetud: 03.06.2011

Euroalaga liitumine kätkeb endas kohustust järgida tasakaalustatud majanduspoliitikat. Vältimaks vastutustundetu eelarvepoliitika negatiivset mõju ühisrahale ja hinnastabiilsusele, on loodud stabiilsuse ja kasvu pakt. See sätestab piirangud Euroopa Liidu riikide eelarvepoliitikale. Pakti eesmärk on saavutada liikmesriikide eelarvedistsipliin ning kooskõlastada rahapoliitika edukat toimimist soodustav majandus- ja eelarvepoliitika.

Eelarvedistsipliini saavutamine. Pakti järgi peavad liikmesriigid seadma eesmärgiks saavutada keskmises perspektiivis tasakaalulähedane või ülejäägiga valitsussektori eelarve. See eesmärk aitab riikidel paremini reageerida majanduse tsüklilistele muutustele, hoides samas aastast eelarvepuudujääki alla 3% SKPst. Pakti järgimise kohustuse on riigid endale võtnud Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Majanduspoliitika koordineerimine. Majandus- ja rahaliidus (EMU) osalevad Euroopa Liidu riigid peavad igal aastal esitama stabiilsusprogrammi ning liikmesriigid, kes alles pürgivad EMU liikmesuse poole, konvergentsiprogrammi. Programmid annavad ülevaate riigi eelarve- ja majanduspoliitikast. Stabiilsusprogrammi majanduspoliitika eesmärk on jätkata mõistlikku eelarvepoliitikat ning saavutada ja hoida tasakaalulähedast eelarvet. Konvergentsiprogramm annab ülevaate Maastrichti kriteeriumide täitmisest, mis on vajalik euro kasutuselevõtuks. Programmid esitatakse Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule hindamiseks kord aastas ajavahemikus oktoobri keskpaigast 1. detsembrini ehk pärast eelarve-eelnõu esitamist parlamendile.

Euroala liikmena suureneb Eesti roll Euroopa Liidu majanduspoliitikas. Nüüd, kui Eesti on majandus- ja rahaliidu täisliige ja võtnud ühisraha kasutusele, hakkavad rahandusministeeriumi esindajad osalema eurorühma töös. Eurorühma kuuluvad vaid eurot kasutavate riikide esindajad ning rühma roll majanduspoliitiliste otsuste tegemisel järjest suureneb. Eesti Panga esindajad hakkavad kaasa rääkima euroala rahapoliitika väljatöötamises, osaledes Euroopa Keskpanga nõukogu töös.