Euroopa Liidu Nõukogu määrused eurole ülemineku kohta

Muudetud: 05.05.2010

a) nõukogu määrus (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta, 17. juuni 1997
inglise keeles
eesti keeles

muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2595/2000, 27. november 2000
inglise keeles
eesti keeles

b) nõukogu määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta, 3. mai 1998
inglise keeles
eesti keeles

muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2596/2000, 27 november 2000
inglise keeles
eesti keeles

muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2169/2005, 21 detsember 2005

inglise keeles

eesti keeles

c) nõukogu määrus (EMÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide valuutade vaheliste konverteerimiskursside kohta, 31. detsember 1989
inglise keeles
eesti keeles

muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1478/2000, 19.juuni 2000
inglise keeles
eesti keeles