Kes juhtis euroalaga ühinemise ettevalmistusi?

Muudetud: 25.07.2011

Eurole ülemineku asjatundjate komisjon

Selleks, et tagada eurole sujuv üleminek ja kooskõlastada vajalik tegevus, moodustas valitsus 2004. aastal eurole ülemineku asjatundjate komisjoni. Komisjoni juhtis rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak. Asjatundjate komisjoni juhtimisel koostati eurole ülemineku plaan, mis sisaldas suuniseid valitsusasutustele ja teavet laiemale üldsusele.

Asjatundjate komisjon hõlmas seitset euro kasutuselevõtu küsimustega tegelevat töögruppi, mis moodustati valdkondade kaupa:

•        Eesti Panga ja krediidiasutuste töögrupp

•        ärikeskkonna töögrupp

•        valitsusasutuste tehnilise valmisoleku töögrupp

•        tarbijakaitse töögrupp

•        õigusloome töögrupp

•        kommunikatsiooni töögrupp

•        eurole ülemineku kriteeriumite täitmise seire ja arvestuse töögrupp

Vt komisjoni ja töögruppide koosseisu siit (.pdf). Täpsemalt töögruppide ülesannetest on võimalik lugeda Eesti eurole ülemineku plaanist (9. versioon).

Eurole ülemineku sujuva korralduse tagamisega lõppesid ka asjatundjate komisjoni tööülesanded.