Miks võttis Eesti kasutusele euro?

Muudetud: 15.06.2011

Miks tuli euro Eestisse?

Eesti on pisike maa oma väikese ja avatud majandusega. Euro kui maailmavaluuta kasutuselevõtt annab Eesti majandusele ja Eesti inimestele kindlust. Euro toetab meie majanduse stabiilsust, lihtsustab kaubandussuhteid paljude Euroopa Liidu riikidega ning teadvustab Eestit maailma ühe mõjukama majanduspiirkonna osana.

2003. aasta sügise referendumil kiitis Eesti rahvas heaks otsuse ühineda Euroopa Liiduga, mis tähendas ka toetust Eesti liitumisele euroalaga.

Vahetult pärast Euroopa Liidu liikmeks saamist 2004. aastal ühines Eesti vahetuskursimehhanismiga ERM2, mis on euroalaga ühinemise teine etapp. Kolmas etapp majandus- ja rahaliidu täisliikmesuse saamisel on euro kasutuselevõtt. See sai teoks 1. jaanuaril 2011, kui Eesti oli täitnud selleks vajalikud tingimused.

Eesti kroon oli euroga seotud

Eesti kroon järgis kogu oma käibeperioodi vältel algul Saksa marga ja hiljem euro väärtust. Kindla kursi ning euroga seotuse tõttu olime juba pikka aega justkui euroala liikmed, ainult rahatähtede väljanägemine erines. Seetõttu ei toonud krooni asendamine euroga kaasa üldmajanduslikult olulisi muutusi. Euro käibelevõtuga vähenesid aga tehingukulud ja krooni kui fikseeritud kursiga väikevaluutat ohustavad riskid.

Eesti ühinemine majandus- ja rahaliiduga võimaldab kõige paremini tagada Eestis ringleva raha stabiilsust ning madalat inflatsioonitaset. Euroga muutus reisimine mugavamaks ning vähendas nii eraisikute kui ka ettevõtjate valuutavahetuskulusid. Samuti on see kaasa toonud vähem teadvustatud eeliseid, nagu näiteks madalad laenuintressimäärad, mis on n-ö avansina enne euro kasutuselevõttu aidanud paljudel Eesti elanikel elamistingimusi parandada
Eesti potentsiaalne majanduskasv on rahaliidu liikmena igal juhul kiirem kui oleks olnud oma Eesti krooni säilitades. Lisaks avanes Eestil euroalaga liitudes esimest korda ajaloos võimalus osaleda Euroopa rahapoliitika otsuste tegemisel.

Stabiilne raha tõstab elatustaset

Süvenev lõimumine Euroopa Liidu majandusruumiga ning suurem investeerimisaktiivsus peaksid lähiaastatel kaasa tooma töökohtade arvu stabiilse kasvu nii tööstussektoris kui ka teeninduses. Majanduskasv ja ettevõtete suurem tõhusus soodustavad tootlikkuse kasvades ka kiiremat palgatõusu.

Eesti ettevõtjate ja eraisikute laenuintressimäärad olid juba enne euro kasutuselevõttu madalamad kui paljudes teistes riikides, mille elatustase või jooksevkonto puudujääk on Eestiga võrreldaval tasemel, sealhulgas enamikus Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Samuti tasub meenutada, et eurosularaha tulekule Euroopa Liidus eelnes kapitali liikumise piirangute kaotamine. See aitas kindlasti kaasa sellele, et tänane Eesti pangandusturg on Põhjamaade tugevate investorite kontrolli all ning tihe konkurents pangandusturul on laenuvõtjaid soosinud.

Tõsi on ka see, et euroalaga ühinemisest võidavad rohkem just need riigid, kes on majanduslikult euroalaga rohkem seotud. Eesti majanduse tihedat lõimumist Euroopa Liidu omaga näitab see, et ligikaudu 80 protsenti väliskaubandusest toimub liikmesriikidega ning üle 80 protsendi Eestisse tehtud välisinvesteeringutest pärineb samuti Euroopa Liidust. Euro kasutuselevõtt toob kaasa väiksemad tehingukulud, kuna väheneb valuutavahetuse vajadus. Selline kokkuhoid võib teiste riikide kogemuste põhjal ulatuda 0,2 protsendini SKPst. Enamik Eesti kaubavahetusest toimub eurodes ja seetõttu on ettevõtetel euroala liikmena lihtsam kaubelda. Jääb ära kahes valuutas arveldamine, pidev valuutavahetus ning hinnad on ilma lisaarvutusteta kõigile üheselt arusaadavad ja lihtsamini võrreldavad.

Samuti hajub euroala liikmena ja ühise vääringu kasutuselevõtul oht, et raha kurss teiste valuutade suhtes võib langeda. Stabiilne rahandus omakorda soodustab majandusarengut. Ühtlasi toob euroala liikmesus Eestile kaasa kindla kohustuse järgida tasakaalustatud majanduspoliitikat ka tulevikus. Mis puudutab krooni kadumise emotsionaalset aspekti, siis meie rahvuslikku sümbolit kannab edasi Eesti euromüntidel kujutatud Eesti kaart. Meie riigi kontuurjoonega mündid jõuavad paljude teiste rahvasteni ning nii mõnegi inimese huvi meie väikeriigi vastu võib saada alguse just sellest kaunist kujundist euromündil.

Vaata ka ettekannet (Euro kasud 20.07.2010 .pdf)