Keskpanga partnerlusprogramm

Muudetud: 06.06.2011

Keskpanga partnerlusprogramm pakub teabematerjale ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad edastada infot eurosularaha kohta ja enne euro kasutuselevõttu oli võimalik levitada infomaterjale eurole ülemineku kohta Eestis. Programmiga liitunud saavad kasutada Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga koostatud materjale trükitud kujul levitamiseks või elektroonsel kujul kasutamiseks. Programm aitab tagada levitatava teabe usaldusväärsuse.

Lisateavet partnerlusprogrammi ja sellega liitumise kohta leiate siit: Partnerlusprogrammi tutvustus.pdf.