Pangateenused

1.
Kas pangad vahetavad tasuta piiramatus koguses ka kroonimünte? Kuidas ma saan oma koju kogunenud mündid kanda pangaarvele?
2.
Kas pangas sõlmitud püsimaksekorraldused jäävad kehtima (st tehakse automaatne ümberarvutus kroonidest eurodeks) või tuleb selles osas sõlmida uued lepingud?
3.
Kas erinevad limiidid (nt krediitkaardi-, deebetkaardi- ja internetipangatehingute puhul) jäävad kehtima (st tehakse automaatne ümberarvutus kroonidest eurodeks) või tuleb selles osas sõlmida uued lepingud?
4.
Kui olen võtnud eluasemelaenu EEK-is, kas siis sellisel juhul konverteeritakse minu kohustused eurosse keskkursiga või võib pank kasutada selleks mingit kommertskurssi ning mis saab varem kokku lepitud kroonilaenu intressi arvutamise alustest?
5.
Kui olen sõlminud tähtajalise hoiuse lepingu kroonides ja hoiuse lepingu tähtaeg ületab euro kasutuselevõtu päeva, siis kas sellisel juhul jääb leping endiselt kehtima ja kas pank kohustub edasi maksma varem kokkulepitud krooni hoiuse intressi?


Vastused

Kas pangad vahetavad tasuta piiramatus koguses ka kroonimünte? Kuidas ma saan oma koju kogunenud mündid kanda pangaarvele?
Vastus:
Pangaliit koostöös pankade ja Eesti Pangaga käivitas oktoobris 2010 mündikogumise kampaania, mille ajal oli inimestele võimalus viia kroonimündid tasuta panka. Samuti on praegu võimalik oma kroonimünte panka viia ja nende eest eurosid vastu saada või raha arvele panna.
Kas pangas sõlmitud püsimaksekorraldused jäävad kehtima (st tehakse automaatne ümberarvutus kroonidest eurodeks) või tuleb selles osas sõlmida uued lepingud?
Vastus:
Uusi lepinguid ei ole vaja sõlmida. Ettesaadetud ja lepingulised maksed arvestab pank enne teostamist ise eurodesse, võttes aluseks keskkursi (1 euro = 15,6466 krooni). Kõikide püsi- ja otsekorralduste summad ja limiidid arvestatakse samuti automaatselt ja teenustasuta eurodesse. Alates €-päevast on pangakontol kroonide asemel eurod ning kroonides makseid enam teha ei saa. Kõik ülekanded tehakse ja arved tasutakse eurodes.
Kas erinevad limiidid (nt krediitkaardi-, deebetkaardi- ja internetipangatehingute puhul) jäävad kehtima (st tehakse automaatne ümberarvutus kroonidest eurodeks) või tuleb selles osas sõlmida uued lepingud?
Vastus:
Kõik pangateenused on hiljemalt üleminekupäevast europõhised. Olemasolevaid lepinguid ei pea muutma. Kaartide erinevad limiidid jäävad kehtima ja nende väärtus arvutatakse automaatselt eurodeks Eesti Panga keskkurssi kasutades. Limiidid on märgitud kliendi ja panga vahelises lepingus, mida ühepoolselt muuta ei tohi. Seega on näiteks 10 000 kroonine krediitkaardi limiit pärast üleminekut eurole 639,12 eurot. Kui klient soovib oma limiiti "ümmarguseks" muuta, siis tuleb antud sooviga panga poole pöörduda. Kontoväljavõttest on näha kroonikonto lõppsaldo ja eurokonto algsaldo.
Kui olen võtnud eluasemelaenu EEK-is, kas siis sellisel juhul konverteeritakse minu kohustused eurosse keskkursiga või võib pank kasutada selleks mingit kommertskurssi ning mis saab varem kokku lepitud kroonilaenu intressi arvutamise alustest?
Vastus:
Pank arvestab kroonides võetud laenu automaatselt eurodesse. Laenu intressimäär ja kõik muud tingimused jäävad samaks ning lepingut muutma ei pea. Laenusumma arvutamisel kroonidest eurodesse järgitakse kindlaid reegleid, mis näevad ette konverteerimise ainult Eesti Panga keskkursi alusel ja ümardamise ühe eurosendi täpsusega. Pärast euro tulekut koostab pank uued tagasimaksegraafikud eurodes.
Kui olen sõlminud tähtajalise hoiuse lepingu kroonides ja hoiuse lepingu tähtaeg ületab euro kasutuselevõtu päeva, siis kas sellisel juhul jääb leping endiselt kehtima ja kas pank kohustub edasi maksma varem kokkulepitud krooni hoiuse intressi?
Vastus:
Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi, sh lepingute tingimusi, ei vabasta kumbagi poolt võetud kohustuste täitmisest ega anna kummalegi poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada. Kõik kroonihoiused arvestab pank automaatselt eurodesse ning sellega ei kaasne teenustasu. Hoiuse tingimused (intressimäär, tähtaeg) ei muutu ning hoiuse lepingut ei pea ümber tegema. Kogumishoiusele regulaarseid sissemakseid tehes ei pea oma püsikorraldust muutma, see muudetakse automaatselt europõhiseks. Seega kehtib Teie tähtajalise krooni hoiuse leping samadel tingimustel kuni tähtaja lõppemiseni.