Otsepostitused

1.
Mida teha, kui ma ei vaja eurokalkulaatorit?
2.
Kus on toodetud eurokalkulaator?
3.
Kui kaua kehtib kalkulaatoritele garantii?
4.
Mida teha, kui minu eurokalkulaator ei tööta?
5.
Mida teha, kui ma postitust ega kalkulaatorit ei saanud?
6.
Mida sisaldab Eesti Panga infovoldik?
7.
Kuhu või kellele saadeti veel Eesti Panga trükis?
8.
Kui palju otsepostitus Eesti Pangale maksma läks?
9.
Miks Eesti Pank ja Euroopa Keskpank sellise voldiku inimestele saatis?
10.
Kust saab lisainfot euro kohta?


Vastused

Mida teha, kui ma ei vaja eurokalkulaatorit?
Vastus:
Kui keegi soovib talle saadetud eurokalkulaatorist loobuda, siis selles küsimuses palume arvestada ühiskonna huve ja keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid. Kui oma pereringis tõesti keegi kalkulaatorit ei vaja, siis kindlasti on suurem vajadus nende järele näiteks sotsiaalhoolekandeasutustes, haridusasutustes ja pensionäride päevakeskustes. Eurokalkulaatoreid saab tagasi anda ka Euronicsi esindustesse, kelle kaudu jõuavad need kindlasti abivajajatele.
Kus on toodetud eurokalkulaator?
Vastus:
Eurokalkulaatorid tootis Eesti jaoks spetsiaalselt Hiina ettevõte Putian Hanjiang Bai Li Electronics Co, tellimuse maht oli 580 000 tk. Jaanuaris 2011 saadeti Eesti elanikele laiali ka täiendavalt tellitud 30 000 kalkulaatorit.
Kui kaua kehtib kalkulaatoritele garantii?
Vastus:
Eurokalkulaatorite garantii kehtib kuni 15. septembrini 2012. Garantii korras vahetatakse rikkis kalkulaator välja tasuta, kui tegemist on tootja veaga. Garantii alla ei kuulu näiteks patareide väljavahetamine.
Mida teha, kui minu eurokalkulaator ei tööta?
Vastus:
Palun lugege kõigepealt läbi kasutusjuhend. Kui olete veendunud, et saite siiski praaktoote, siis pöörduge lähimasse Euronicsi või PlusMiinuse kauplusesse (vaata kaupluste nimekirja Euronicsi veebilehelt), kus teie kalkulaator tasuta välja vahetatakse. Kui te seda mingil põhjusel teha ei saa, siis on võimalik saata kalkulaatorit välja vahetamiseks kauplusesse ka posti teel. Postiga saates tuleb arvestada, et teil tuleb endal tasuda lihtkirja maksumus, tagasi saadab uue kalkulaatori Euronics teile oma kuludega. Kui teil ei ole võimalik postiga saatmiseks vajalikku ankeeti Euronicsi veebilehelt välja trükkida, siis sobib ka käsikirjas A4 paberile kirjutatud selgitus ning soov kalkulaatori välja vahetamiseks. Vaata lisaks kalkulaatorite garantii kohta Euronicsi veebilehelt. Üldiste küsimustega võib pöörduda ka tasuta euroinfo telefonile 800 3330.
Mida teha, kui ma postitust ega kalkulaatorit ei saanud?
Vastus:
Kui postitus ei jõudnud Teieni 17. novembriks, tuleb pöörduda Eesti Posti klienditeenindusse: info@post.ee. Kliendiinfo telefonid on 1661 ja 661 6616. Otsepostitus toimus eraisikutele kuuluvate postkastide andmebaasi põhjal, kuid mitte isikustatud postitusena.
Mida sisaldab Eesti Panga infovoldik?
Vastus:
Infovoldikus on Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga presidendi ühispöördumine koos piltide ja allkirjadega. Pöördumises on kirjas peamised rahavahetuse põhimõtted, pangatähtede turvaelementide tutvustus, Eesti euromüntide tutvustus ning kolmes keeles viide, kust saab lisainfot. Eestikeelne infovoldik sisaldab kahte rahakursi kaarti (vene- ja ingliskeelses neid kaarte ei ole, sest kõikidesse postkastidesse postitatakse eestikeelne trükis).
Kuhu või kellele saadeti veel Eesti Panga trükis?
Vastus:
Keskpanga infovoldik saadeti lisaks eraisikupostkastidele veel lastekodudele ning koostöös Rahandusministeeriumiga hooldekodudele ja omavalitsustele.
Kui palju otsepostitus Eesti Pangale maksma läks?
Vastus:
Otsepostituse kogumaksumus on ligi 275 000 krooni koos käibemaksuga.
Miks Eesti Pank ja Euroopa Keskpank sellise voldiku inimestele saatis?
Vastus:
Eelnevalt eurole üleläinud riikide kogemus on näidanud, et inimesed vajavad üsna vahetult enne euro kasutuselevõttu täpsemat infot uute rahatähtede ja nende turvaelementide kohta. Ka Riigikantselei läbi viidud euroseire tulemused on sellisele vajadusele viidanud. Tuginedes Euroopa Keskpanga kogemusele, ongi voldikusse koondatud see info, mis on inimestele enne üleminekut kõige rohkem huvi pakkunud.
Kust saab lisainfot euro kohta?
Vastus:
Helistada võib euroinfotelefonile 800 3330, Eesti Panga infotelefonil 6680 719 või Euroopa Keskpanga infotelefonil +49 69 1344 0.