Millistes riikides saab veel euros maksta

1.
Kas Eestis saab veel vahetada ümber Saksa marku, Soome marku ja Prantsuse franke?
2.
Miks ei ole kõik Euroopa Liitu kuuluvad riigid eurot kasutusele võtnud?
3.
Kus kehtib euro seadusliku maksevahendina?


Vastused

Kas Eestis saab veel vahetada ümber Saksa marku, Soome marku ja Prantsuse franke?
Vastus:

Seoses euro käibeletulekuga Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) liikmesriikides 2002. aasta alguses kadusid käibelt ka nimetatud riikide endised koduvaluutad. Eesti Pangal ei ole täielikku ülevaadet selle kohta, milliseid valuutasid erinevad kommertspangad või valuutavahetuspunktid vahetavad. Täpse ja operatiivse info saamiseks palume Teil pöörduda konkreetsesse panka või valuutavahetuspunkti.

Juhul, kui pangad ning valuutavahetuspunktid ei vaheta EMU liikmesriikide endiseid valuutasid, saate alati abipalvega pöörduda vastava riigi keskpanga poole, mille raha soovite vahetada. Alljärgnevast tabelist leiate EMU liikmesmaade endiste koduvaluutade vahetamise tähtajad riikide lõikes:

Keskpank Pangatähed kuni Mündid kuni
Belgia Piiramatu aeg 31.12.2004
Saksamaa Piiramatu aeg Piiramatu aeg
Kreeka 01.03.2012 01.03.2004
Hispaania Piiramatu aeg Piiramatu aeg
Prantsusmaa 17.02.2012 17.02.2005
Iirimaa Piiramatu aeg Piiramatu aeg
Itaalia 29.02.2012 29.02.2012
Luksemburg Piiramatu aeg 31.12. 2004
Holland* 01.01.2032 01.01.2007
Austria Piiramatu aeg Piiramatu aeg
Portugal 28.02.2022 31.12. 2002
Soome 29.02.2012 29.12.2012
Küpros 31.12.2017 31.12.2009
Malta 31.01.2018 01.02.2010
Sloveenia Piiramatu aeg 31.12.2016
Slovakkia Piiramatu aeg 31.12.2013
Eesti Piiramatu aeg Piiramatu aeg

* Hollandi kuldnaid (rahatähed ning mündid) vahetab Hollandi keskpank ümber tingimusel, et need ei ole omandatud äritegevuse raames peale 27.01.2002. Lisainformatsioon Hollandi keskpanga kodulehel.

Miks ei ole kõik Euroopa Liitu kuuluvad riigid eurot kasutusele võtnud?
Vastus:
Euroalaga liitumiseks peavad kõik riigid eelnevalt olema liitunud vahetuskursimehhanismiga ERM2-ga, kus nad peavad osalema vähemalt kaks aastat. Seejärel hinnatakse riikide majanduse ja õiguskeskkonna vastavust euroala nõuetele. Lisaks seitsmeteistkümnele euroala riigile on veel kolm Euroopa Liidu riiki ERM2 liikmed. Lisaks plaanivad mitmed riigid ERM2 ühinemist. Seega võib euroala lähema viie aasta jooksul laieneda mitme riigi võrra. Suurbritannial ja Taanil on õigus eurot kasutusele mitte võtta, teised ELi liikmesriigid on kohustatud euro käibele võtma.
Kus kehtib euro seadusliku maksevahendina?
Vastus:

Euro on seaduslik maksevahend seitsmeteistkümnes ELi liikmesriigis, kuues muus Euroopa riigis ning sellistel territooriumitel ja saartel, mis kuuluvad mõnele euroala liikmesriigile või on sellega seotud.

Euroala liikmesriigid: Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Austria, Portugal, Soome, Küpros, Malta, Sloveenia, Slovakkia ja Eesti.

Euroopa riigid, kus kasutatakse eurot: Monaco, San Marino ja Vatikani Linnriik, Andorra, Montenegro ja Kosovo Ülemeredepartemangud. Territooriumid ja saared, mis kuuluvad euroala riikidele või on nendega seotud: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre ja Miquelon ning Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad.