Miks ja kuidas tuleb euro Eestisse?

11.
Kuidas korraldatakse erinevate mündiautomaatide kohandamine eurode kasutamiseks? Mis ajast peab mündiautomaatides saama kasutada euromünte?
12.
Kuidas saab kroonid eurodeks vahetada? Mis saab minu arvelduskontol olevast rahast?
13.
Millise kursiga saab kroone eurodeks vahetada?
14.
Kuidas tuleb konverteerida kroonihinnad eurodesse? Milline on ümardamisreegel? Millise täpsusastmega peavad hinnad ümardatud olema?


Vastused

Kuidas korraldatakse erinevate mündiautomaatide kohandamine eurode kasutamiseks? Mis ajast peab mündiautomaatides saama kasutada euromünte?
Vastus:
Parkimisautomaatide, kasiinode ja teiste sularaha aktsepteerivate automaatide kohta ei ole eraldi eurole üleminekuga seotud regulatsioone plaanis vastu võtta. Kuna alates paralleelkäibe perioodi lõpust on ainuke seaduslik maksevahend Eestis euro, peaksid kõik sularahaautomaadid paralleelkäibe perioodi lõpustolema eurole üle viidud.
Kuidas saab kroonid eurodeks vahetada? Mis saab minu arvelduskontol olevast rahast?
Vastus:
Pangad vahetavad kokkuleppel Eesti Pangaga kuu aega enne ja kuus kuud pärast €-päeva kroone eurodeks keskkursiga ja teenustasuta ning jätkavad seejärel nimetatud teenuse osutamist vähemalt kuue kuu jooksul piiratud kontorivõrguga. Pärast kroonide eurodeks vahetamise lõppu pankades organiseerib Eesti Pank kroonide eurodeks vahetamise igavesti keskkursiga ja ilma teenustasuta. Kontorahas toimus €-päeval eurole järsk üleminek. Krooni kontoraha konverteeriti üheaegselt ning täies ulatuses eurodeks.
Millise kursiga saab kroone eurodeks vahetada?
Vastus:
Eesti vahetuskurss oli Saksa marga ja seejärel euro suhtes fikseeritud ligi 20 aastat. Kurssi ei muudetud ka ametliku üleminekukursi kinnitamisel ning Eesti liitus euroalaga seni kehtinud kursi 15,6466 alusel.
Kuidas tuleb konverteerida kroonihinnad eurodesse? Milline on ümardamisreegel? Millise täpsusastmega peavad hinnad ümardatud olema?
Vastus:

Ümberarvestamine eurodesse toimub Eesti kroonides avaldatud väärtuse jagamisel suhtega, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 1 euro = 15,6466 krooni. Saadud tulem ümardatakse 1 eurosendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse ümberarvestatud väärtus ülespoole.

Näide: kui soovite arvestada eurodesse näiteks 264,50 krooni, tuleb teha jagamistehe: 264,50 krooni : 15,6466 = 16,90463104 eurot.

Seejärel tuleb saadud summa arvestada 1 eurosendi täpsuseks, võttes arvesse vaid kolmandat komakohta - 16,90463104. Kui kolmas koht pärast koma on 4 või väiksem number, ümardatakse ümberarvestatud väärtus allapoole, seega ümardamine 1 sendi täpsuseni oleks selle näite korral 16,90 eurot.