Info tarbijale

1.
Kui enne eurole üleminekut oli müüja kohustatud vastu võtma münte 20 krooni väärtuses, siis kas ja millised piirmäärad kehtivad nüüd?
2.
Mis saab seni kehtinud hinnasiltidest?
3.
Kuidas oleks korrektne peale €-päeva hindu avaldada?
4.
Kuidas peab paralleelkäibe perioodil (01.01.2011 - 14.01.2011) ümardama eesti kroonides makstavat summat nt kui toote hind vastavalt määruse nr 36 ümardamisreeglitele on 68,66 EEK?
5.
Kui toode osteti kroonides ning tagastatakse poodi ajal, mil kehtivad eurod, siis kuidas toimub arveldamine?
6.
Mida teha, kui hinnad ei ole esitatud arvestades kehtivat keskkurssi?
7.
Kas pärast eurole üleminekut peab kaupade ja teenuste ostmiseks sõlmitud lepingud ümber vormistama?
8.
Kui toote või teenuse tellimisel tegin ettemaksu kroonides, kuid selle kättesaamisel ning ülejäänud summa tasumine toimub eurodes, siis kuidas toimub arveldamine?


Vastused

Kui enne eurole üleminekut oli müüja kohustatud vastu võtma münte 20 krooni väärtuses, siis kas ja millised piirmäärad kehtivad nüüd?
Vastus:
Kauplused ja teenindusasutused on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euromünti sõltumata nende väärtusest (Euro kasutusele võtmise seadus § 2 lg 2, vt Riigiteataja).
Mis saab seni kehtinud hinnasiltidest?
Vastus:
15.jaanuarist on põhihind eurohind ja kroonihinnal on informatiivne tähendus. Kaupmeestel on aega hinnasiltide muutmiseks aega 2 kuud tingimusel, et vähemalt krooni ja eurohinna suhe on korrektne (võttes arvesse kurssi 15,6466 ja ümardamisreegleid).
Kuidas oleks korrektne peale €-päeva hindu avaldada?
Vastus:
Kui enne €-päeva on kroonides hinnad reeglite kohaselt ümber arvestatud eurodesse ja müügikohas on tarbijale selgelt ja arusaadavalt avaldatud hinnad nii kroonides kui ka eurodes, siis pärast €-päeva on tehingute aluseks hind eurodes ning algne hind kroonides jääb üksnes võrdlushinnaks . Hinnasiltide vahetamist ainult sel põhjusel, et eurodes hinna tagasiarvestamisel kroonidesse võib tulemus algsest kroonides avaldatud hinnast veidi erineda tulenevalt mitmekordsest ümardamisest (näiteks hind kroonides 5,50 on eurodesse arvestatuna 0,35. Hind eurodes 0,35 oleks tagasi kroonidesse arvestatuna 5,48), ei nõuta. Pärast eurole üleminekut pakkumisse lisanduvate uute kaupade või teenuste hind kujundatakse eurodes ja hinna ümberarvestamiseks kroonidesse korrutatakse eurodes hind vahetuskursiga 15,6466 ning ümardatakse ühe sendi täpsuseni.
Kuidas peab paralleelkäibe perioodil (01.01.2011 - 14.01.2011) ümardama eesti kroonides makstavat summat nt kui toote hind vastavalt määruse nr 36 ümardamisreeglitele on 68,66 EEK?
Vastus:
Tuginedes kaubandustegevuse seadusele § 9, võib kroonides arveldamisel kauba või teenuse lõpphinda ümardada 10 sendiga täisarvuliselt jaguva summani ülespoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud 5 või enama sendiga, ning allapoole, kui enne ümardamist oleks kauba või teenuse lõpphind lõppenud vähema kui 5 sendiga.
Kui toode osteti kroonides ning tagastatakse poodi ajal, mil kehtivad eurod, siis kuidas toimub arveldamine?
Vastus:
Arveldamine toimub eurodes ja ümberarvestuse aluseks on Eesti Panga keskkurss.
Mida teha, kui hinnad ei ole esitatud arvestades kehtivat keskkurssi?
Vastus:
Teavitada kohe kauplejat ning lahendada probleem kohapeal. Teil on õigus nõuda ostude eest tasumist ametlikult kehtiva kursi järgi. Samuti palume teatada probleemist viivitamatult Tarbijakaitseametit telefonil nr. 1330 või nr 6201707.
Kas pärast eurole üleminekut peab kaupade ja teenuste ostmiseks sõlmitud lepingud ümber vormistama?
Vastus:
Eurotsooniga liitumisel ei pea lepinguid muutma. Kui muudatus toob kaasa ka oluliste tingimuste muutmist, siis võib vajadusel lepingut kokkuleppel ka muuta.
Kui toote või teenuse tellimisel tegin ettemaksu kroonides, kuid selle kättesaamisel ning ülejäänud summa tasumine toimub eurodes, siis kuidas toimub arveldamine?
Vastus:
Arveldamine toimub eurodes ja ümberarvestuse aluseks on Eesti Panga keskkurss.