Seminar omavalitsuste esindajatele

Muudetud: 15.02.2011

Rahandusministeerium korraldas 28. juulil 2010 Paide Kultuurimajas kohalike omavalitsuste esindajatele seminari, et tutvustada euro kasutuselevõtu üldist korraldust ja üleminekuks vajalikke ettevalmistusi.

Seminaril arutati muudatusi raamatupidamises, ümberkorraldusi IT-süsteemides ning eurole ülemineku õiguslikke küsimusi. Rahandusministeeriumist esinesid ettekannetega kantsler Tea Varrak, asekantsler Marek Helm, riigi pearaamatupidaja Juta Maar ning õigus- ja haldusosakonna nõunik Tiit Rebane. Eesti Panka esindas seminaril Rait Roosve ja sotsiaalministeeriumit Apo Oja.

Kõikide ettekannete slaidid pdf-vormingus on kättesaadavad siit:

280710.T.Varrak_eurole ylemineku ettevalmistustest

280710.R.Roosve.Euro sularaha vahetus

280710.T.Rebane_muudatused KOV yldaktides

280710.M.Helm_IT systeemide ettevalmistamine euro tulekuks

280710.J.Maar_raamatupidamise ettevalmistamine euro tulekuks

280710.A.Oja_eurole yleminekuga seotud sotsiaalsed aspektid

280710.T.Varrak_teavitustegevus

 

Seminaril jaotatud voldik eurole ülemineku ettevalmistustest ettevõtjatele on elektrooniliselt leitav ja alla laetav siit: Teatmik ettevõtjale (.pdf)

Lisaks veel seminaril kasutatud materjale: