Eurole ülemineku mõju maksuarvestusele

Muudetud: 15.09.2010

71.      Maksude deklareerimine- kuidas toimub deklareerimine detsembri maksude eest jaanuaris 2011 – Eesti kroonides või eurodes? Ja kuhu kanda vahed, mis kursimuutustest tekivad?

V: Varasema perioodi kohta määratud ja määratavad rahalised kohustused (näiteks deklaratsioonid, trahvid, maksuteatised, maksuotsused, aruanded, eelneva perioodi eest tagastatavad või juurdemääratavad tulumaksu summad) arvutatakse kroonides. Kuigi arvutuskäik tehakse kroonides, arvutatakse 2011. aastal tagastamisele / tasumisele kuuluv maksu- või muu summa (näiteks maksuintress) eurodesse vastavalt üldistele konverteerimis­reeglitele.

Näiteks: 2010. aasta eest 2011. aasta jaanuaris esitatav deklaratsioon esitatakse kroonides, kuid reaalne rahaülekanne maksuhaldurile (või maksutagastus) saab toimuma juba eurodes.

72.      Mis valuutas tuleb 2011. aasta jaanuaris 2010. aasta detsembri eest Eesti kroonides deklareeritud maksud maksta?

V: 2010. aasta kohta deklareeritavad maksud arvutatakse ja deklareeritakse kroonides, kuid tasumine maksuhaldurile (või maksutagastus) tuleb teha / toimub juba eurodes. Seejuures arvutatakse, ametlikku kurssi kasutades, ümber üksnes tasutav summa/tagastatav summa.

73.       Mis saab maksude ajatamisgraafikutest?

V: Varem koostatud maksuvõla tasumise ajatamisgraafikud arvutatakse automaatselt ümber eurodeks kehtiva kursi põhjal üldiste konverteerimisreeglite järgi. Selleks uut ajatamisgraafikut ei sõlmita. Ülemineku paremaks haldamiseks näeb eurole ülemineku plaan (http://www.eestipank.info/pub/et/EL/ELiit/) ette, et käesoleva aasta kümnel viimasel päeval Maksu- ja Tolliamet ajatamisgraafikuid ei väljasta.

74.       Millise täpsusega alates 1. jaanuarist 2011 tuleb maksud deklareerida ja tasuda? (siiani ümardati täiskroonideks)?

V: Maksukorralduse seaduses sätestatud põhimõte, et maksusummad väljendatakse reeglina täiskroonides, kaotatakse. Edaspidi hakatakse maksusummasid deklareerima ja määrama ühe eurosendi täpsusega (euro kasutusele võtmise seadus § 118 p 6) ).

75.       Mis saab olema minimaalseks määratavaks maksu- ja intressisummaks?

V: Kui seni on olnud minimaalseks määratavaks maksu- ja intressisummaks 50 krooni, siis edaspidi saab selleks olema 10 eurot. Maamaksu puhul oli kuni 2009. aasta lõpuni minimaalseks määratavaks maksu- ja intressisummaks 20 krooni, hetkel on see 50 krooni ning euro kasutuselevõtu korral hakkab vastavaks piirmääraks olema 5 eurot (euro kasutusele võtmise seadus § 118).

76.       Mis saab olema üldine maksuvaba tulu eurodes (praegu on kuus 2 250 krooni)?

V: Tulumaksuseaduses sätestatud üldine maksuvaba tulu (praegu 27 000 krooni aastas ja 2 250 krooni kuus) suuruseks saab olema 1728 eurot aastas ja 144 eurot kuus.

77.       Mis saab olema uus välislähetuse päevaraha piirmäär?

V: Välislähetuse päevaraha piirmääraks saab olema 32 eurot (praegu 500 krooni).

78.       Mis saab olema uus majutuskulu piirmäär?

V: Uueks majutuskulu piirmääraks saab olema välismaal 128 eurot (praegu 2000 krooni, mis võrdub 127,82 eurot) ja Eestis 77 eurot (praegu 1200 krooni, mis teeb 76,69 eurot).

79.       Mis saab olema uus tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitudeks maksimaalne maksubaas (praegu 4000 EEK)?

V: Tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitudeks saab olema maksimaalne maksubaas 256 eurot (praegu 4000 krooni, mis on 255,65 eurot).

80.       Mis saab olema uus maksukohustuslaseks registreerimise piirmäär (praegu 250 000 EEK)?

V: Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustuse tekkimise 250 000-kroonine piirmäär asendub 16 000 euroga.

81.       Kas maksud tuleb peale 1. jaanuari 2011 deklareerida sendi täpsusega nii käibedeklaratsioonis kui TSD-l?

V: Jah, alates 1. jaanuarist 2011 hakatakse maksusummasid deklareerima ja määrama ühe eurosendi täpsusega (euro kasutusele võtmise seadus § 118 (6) ).

82.   Kui suur on tulumaksuga mittemaksustav väärtuse ülempiir reklaami eesmärgil üle antud kauba või osutatud teenuse puhul?

V: 10 eurot.

83.   Milline summa on piiriks külaliste toitlustamise jm seotud väljamaksete maksustamisel tulumaksuga?

V: Kuni 32 euro ulatuses kalendrikuus.

84.   Milline on kauba maksustatava väärtuse piir ettevõtluse huvides kauba tasuta üleandmisel mittemüüdava kaubanäidisena reklaami eesmärgil?

V: 10 eurot.

85.   Millise summani võib väljastada lihtsustatud arve?

V: 160 eurot.