Hinnakirjad

Muudetud: 15.09.2010

86.      Hinnakirjad- kui kaua enne ja pärast 1. jaanuari 2011 peavad hinnad jaekaubanduses olema kajastatud mõlemas valuutas (nii Eesti kroonides kui eurodes)?

V: Alates 1. juulist 2010 kuni 30 juunini 2011 (k.a.) on jaekaupmehed kohustatud hindu avaldama nii kroonides kui ka eurodes, et aidata tarbijatel harjuda uue vääringuga. Nimetatud perioodil on kaupleja kohustatud kauba ja teenuse müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasiltidel ja hinnakirjades avaldama kauba müügihinna ja lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna ning teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid nii Eesti kroonides kui eurodes. Kauplejatel soovitatakse hinda avaldades teha seda kahes vääringus võimalikult paljudel juhtudel (veebilehel, reklaammaterjalides, kataloogides, lõppsumma arvetel ja ostutšekkidel).

87.      Milline kohustus kehtib alates 1. juulist 2010 seoses hindade näitamisega müügikohas?

V: Kaupleja on kohustatud müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasildil ja hinnakirjas avaldama nii kroonides kui eurodes:
1) pakutava ja müüdava kauba müügihinna või lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna;
2) osutatava teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid või muud hinna komponendid, kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata.

Hindade avaldamise reegleid saab täpsemalt lugeda majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“. Samuti on abi Tarbijakaitseameti poolt välja antud „Hindade kahes vääringus avalikustamise juhendist”.

88.       Euro kursi arvutamist ja ümardamist on käsitletud. Mis saab aga toodete ja teenuste (nn kaalukaubad, mahukaubad) müügisumma ümardamisega? Hetkel kehtib reegel, et ümardada tuleb 10 sendini (sest 5-sendiseid pole sisuliselt käibel). Eurosentides on olemas ka 1 ja 2 sendised (väidetavalt). Kas see tähendab, et toodete summa ümardamisreeglitest tuleb loobuda? Kas ümardamise jätkamisel on see tegevus ebaseaduslik?

V: 1- ja 2sendised on tõesti olemas, seetõttu on nõutud täpse vahetuskursi kasutamine ja ümardamine vähemalt ühe eurosendi täpsusega. Ühe eurosendi täpsuseni aga ei ümardata müügihinna arvutamise aluseks olevaid ühikuhindu ja tariife, kui see mõjutaks tarbijate lepingulisi kohustusi ning suurendaks kauba või teenuse eest tasutavat müügihinda (majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1“ § 82 (5) ).

89.       Hinnainfo kuvamine seadmetel (kütusepumbad) – seoses füüsilise ümberseadistuse vajadusega (koma tõstmine) on võimalik et pumbal kuvatav hind ei ole täpselt sama mis hinnakirjas (viimane komakoht puudub!), kas on piisav, kui kehtiv toote ühiku hind on pumba kõrval paberil kuvatud? Või on vaja seade seadistuse perioodiks sulgeda (nädal)?

V: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi „Hinna kahes vääringus avaldamise juhendi” kohaselt ei ole hinna kahes vääringus samaaegne avaldamine nõutav,  kui hinna kuvamiseks müügikohas kasutatakse valgustabloosid või muid tehnilisi lahendusi, s.h kütusepumpade tablood. Sel juhul avaldatakse kuni eurole ülemineku päevani hind kroonides ja pärast seda eurodes (juhendi punktid 2.6 ja 2.7). Kuna tarbijale tuleb näidata korrektset hinda, tuleb seadmel õige hinna näitamise võimatuse korral leida üheselt arusaadav ja selgelt tuvastatav alternatiiv õige hinna kuvamiseks. Paberileht pumba kõrval võib olla piisav, kuid tuleb jälgida, et seda ei saaks kergelt eemaldada või rikkuda ja et see oleks kergesti märgatav.

90.       Mis on e-kaubanduse puhul müügikoht, kus tuleb näidata kauba või teenuse hindu kahes vääringus?

V: E-kaubanduse korras kaupleja müügikohaks loetakse tema veebilehte, kus toimub kauba või teenuse pakkumine ja müük  (majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1“ § 81 (3) ).

91.       Kuidas tuleb e-kaubanduse puhul veebilehel hindu näidata alates 1. juulist 2010?

V: Kaupleja veebilehel peab avaldama hinna nii kroonides kui eurodes järgmiselt:
1) pakutava ja müüdava kauba müügihinna või lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna;
2) osutatava teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid või muud hinna komponendid, kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata. Kui hinna samaaegne kahes vääringus avaldamine kaupleja veebilehel ei ole võimalik, peab kaupleja tegema tarbijale oma veebilehel kättesaadavaks hinnakalkulaatori, mis võimaldab hinna lihtsat ümberarvestamist kroonidest eurodesse ja vastupidi (majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1“ §81 (2), (3) ).

92.       Kas ettemakse sooritamist tõendavatel dokumentidel (ühistranspordi-, kino- ja teatripiletid, telefoni kõnekaardid, kinkekaardid, loteriipiletid jm) peab hind olema avaldatud kahes vääringus?

V: Ettemakse sooritamist tõendavatel dokumentidel (ühistranspordi-, kino- ja teatripiletid, telefoni kõnekaardid, kinkekaardid jm), samuti loteriipiletitel võib hind olla avaldatud ühes vääringus (majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1“ §81 (6) ).

93.       Kas hind peab olema peale 1. juulit 2010 kuni 30. juunini 2011 avaldatud kahes vääringus ka kauba ja teenuse müügikataloogides?

V: Hinna kahes vääringus avaldamise kohustust ei kohaldata kauba ja teenuse pakkumisel müügikataloogide alusel (majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1“ §81 (4) ).

94.       Kas hind peab olema peale 1. juulit 2010 kuni 30. juunini 2011 avaldatud kahes vääringus ka valgustabloodel ja ekraanidel?

V: Kui valgustabloo või ekraan on seotud otseselt tootega või toote reklaamimisega, siis on soovituslik avaldada hinnad kahes vääringus, kuid kohustuslik see ei ole. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi „Hinna kahes vääringus avaldamise juhendi” kohaselt ei ole hinna kahes vääringus samaaegne avaldamine nõutav,  kui hinna kuvamiseks müügikohas kasutatakse valgustabloosid või muid tehnilisi lahendusi. Sel juhul avaldatakse kuni eurole ülemineku päevani hind kroonides ja pärast seda eurodes (juhendi punktid 2.6 ja 2.7).