Lepingud

Muudetud: 08.06.2011

Üleminek eurole mõjutas kõiki lepinguid (töölepingud, rendi- ja krediidilepingud ning kindlustuspoliisid), mis sisaldasid summasid kroonides. 

Järjepidevuse põhimõte

Euro kasutuselevõtt ei mõjutanud lepingute ja muude juriidiliste dokumentide (k.a õigusnormid, haldusaktid jne) järjepidevust. Euro kasutuselevõtt ei muutnud ühegi juriidilise dokumendi tingimusi ega vabastanud võetud kohustuste täitmisest, samuti ei andnud poolele õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada.

•        Lepingute puhul, mis on sõlmitud kroonides, tuli arvestada rahalised väärtused eurodesse ümber ametliku üleminekukursi alusel.

•        Väljaspool rahaliitu asuvate partneritega sõlmitud lepingute puhul võiks lepingutes sisalduda punkt euro kasutamise kohta. Kui lepingutingimus kehtib pärast euro kasutuselevõtmise tähtpäeva, võiks näiteks euroklausli kaudu kokku leppida, et euro on siduv rahaühik.

Euroklausli näidis

Pooled lepivad kokku eelduses, et kõik lepingus ettenähtud maksekohustused on määratud kindlaks eurodes kohe, kui euro on muutunud ainsaks seaduslikuks maksevahendiks. Konverteerimine põhineb ametlikul üleminekukursil.

Lepingu järjepidevuse põhimõtet kohaldatakse ka töölepingutele. Samamoodi nagu muude lepingute puhul, tuli arvestada ka palga- ja kindlustussummad ümber uude vääringusse.

 

Tagasi...