Kroonide vahetamine eurodeks

Muudetud: 06.05.2011

Kroonide eurodeks vahetamise kurss kinnitati euro Eestis kasutusele võtmise otsuse järel EL rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) koosolekul juulis 2010. Ametlikuks üleminekukursiks kinnitati senine Eesti Panga ametlik kurss 15,6466. Ümberarvestuskursist tuletatud pöördkurssi ei kasutata ning ümberarvestuskurssi ei ümardata ega kärbita.

Konventeerimisnõuded ja ümardamisreeglid

Hinnakujundus ja hinna avaldamine kliendile

Euro sularaha kasutuselevõtmine

Pangakontod ja laenud muutuvad automaatselt eurodeks

Ettemakset tõendavad dokumendid